تیم/ حالت عادی

پرسنل 3 ستونه

محمد رضوانی زاده(شروین)

مدرس گیتار سلفژ آواز پاپ

سیاوش اسدپور

مدرس ساز نی ، آواز و سلفژ

کارین علیمحمدی

مدرس ویلن کلاسیک

فرشید نجم آبادی

مدرس و نوازنده پیانو

جعفر حدادی

مدرس ساز کوبه ای تمبک و دف

رضا پیامی

نوازنده ی سنتور و آشنا با نوازندگی ویولن و ویلا

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

نیره عطایی

مدرس سنتور و موسیقی کودکان (ارف)

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

الهام صلواتی

مدرس تار و سه تار

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

بهنام فرد

مدرس گیتار به سبک پاپ و کلاسیک

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

بدون فاصله

پرسنل 4 ستونه

محمد رضوانی زاده(شروین)

مدرس گیتار سلفژ آواز پاپ

سیاوش اسدپور

مدرس ساز نی ، آواز و سلفژ

کارین علیمحمدی

مدرس ویلن کلاسیک

فرشید نجم آبادی

مدرس و نوازنده پیانو

پرسنل با اسلایدر

 • محمد رضوانی زاده(شروین)

  مدرس گیتار سلفژ آواز پاپ
 • سیاوش اسدپور

  مدرس ساز نی ، آواز و سلفژ
 • کارین علیمحمدی

  مدرس ویلن کلاسیک
 • فرشید نجم آبادی

  مدرس و نوازنده پیانو
 • جعفر حدادی

  مدرس ساز کوبه ای تمبک و دف
 • رضا پیامی

  نوازنده ی سنتور و آشنا با نوازندگی ویولن و ویلا

  لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

 • نیره عطایی

  مدرس سنتور و موسیقی کودکان (ارف)

  لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

 • الهام صلواتی

  مدرس تار و سه تار

  لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

 • بهنام فرد

  مدرس گیتار به سبک پاپ و کلاسیک

  لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

غیرفعالسازی جداککنده و آیکن ها و توضیحات

پرسنل با اسلایدر

 • محمد رضوانی زاده(شروین)

  مدرس گیتار سلفژ آواز پاپ
 • سیاوش اسدپور

  مدرس ساز نی ، آواز و سلفژ
 • کارین علیمحمدی

  مدرس ویلن کلاسیک
 • فرشید نجم آبادی

  مدرس و نوازنده پیانو
 • جعفر حدادی

  مدرس ساز کوبه ای تمبک و دف
 • رضا پیامی

  نوازنده ی سنتور و آشنا با نوازندگی ویولن و ویلا

  لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

 • نیره عطایی

  مدرس سنتور و موسیقی کودکان (ارف)

  لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

 • الهام صلواتی

  مدرس تار و سه تار

  لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

 • بهنام فرد

  مدرس گیتار به سبک پاپ و کلاسیک

  لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.