سعیدارفعی نژاد

مدرس سنتور و ویولنسل

بیوگرافی

همکاری با سالار عقیلی در پروژه ی 8 سانس کنسرت اهواز – نوازنده چلو ارکستر مهیار فیروز بخت با صدای علیرضا افتخاری واجرای کنسرت های متعدد – نوازنده چلو ارکستر آوای ایرج با صدای استاد حسین خواجه امیری (ایرج) و اجرای کنسرت ها و برنامه های متعدد الخصوص کنسرت قزوین – ماینسر ویلنسل ارکستر فیلارمونیک کرج و عضو اصلی و رسمی این مجموعه و اجرای کنسرت های متعدد با این مجموعه – سولیست ویلن سل ارکسترپادراماد و اجرای کنسرت در سالن اندیشه ی تهران در شهریور – همکاری با ارکستر باژبه سرپرستی حمید میبدی و اجرای کنسرت درسالن فارابی تهران -همکاری با ارکستر رایان به سرپرستی مسعود مقدم -همکاری با گروه دانگ سوم به سرپرستی سعید ارفعی نژاد – همکاری با ارکستر قاصدک به سرپرستی حشمت اله عطایی با صدای مهدی کرد و مجتبی زمانی واجرای کنسرت های متعدد در سالن سیروس صابر کرج – همکاری با ارکسترکلید صلح به سرپرستی سالار محبوبیان و اجرای کنسرت در سالن دامپروری کرج -همکاری با ارکستر آوای ایران با صدای کامان صفاری فر و کنسرت در سالن اندیشه تهران -همکاری با ارکستر آوام به سرپرستی سینا خیرآبادی و اجرای کنسرت در سالن سیروس صابر کرج -همکاری با ارکستر آهنگ به سرپرستی پوریا جوانمیری اجرای کنسرت در سالن سیروس صابر کرج

سابقه کاری

2013-2017
کسب رتبه اول جشنواره موسیقی سال 3177 به داوری استاد محمد علی کیانی نژاد در بخش تکنوازی سنتور
2008-2013
دعوت به اجرای موسیقی در سالن جشنواره ی بین المللی فیلم کودک به آهنگسازی و سرپرستی بنده
1997-2000
همکاری با حوزه های هنری و تشکیل گروه موسیقی و فعالیت های اجرایی در این حوزه - همکاری با کارگروه موسیقی شهرداری و تشکیل گروه موسیقی وانجام فعالیت های
1997-2000
NGOوبرگزاری کنسرت ها و اجراها در زمینه ها و مناسبت های مختلف - همکاری با مراکز بهزیستی و اجرای برنامه های موسیقی برای این مراکز
1997-2000
همکاری با دانشکده هنرومعماری و برگزاری اجراهای آموزشی در راستای تلفیق معماری و موسیقی
در کسوت شاگردی نزد اساتیدی چون : محمدرضا اسدی.عباس نوروزی . سعیدثابت . محمد علایی و سیامک آقایی آموزش دیده اند