آموزشگاه موسيقی ماهور
آموزشگاه موسيقی ماهور
فروشگاه موسیقی ماهور
02165519390 شنبه - جمعه 09:00 - 21:00 شهرک اندیشه ،بلوار دنبا مالی ، مجتمع موسيقی ماهور
02165530060 شنبه - پنجشنبه 09:00 - 21:00 اندیشه بلوار دنیا مالی ،بین خیابان 10 و 11 شرقی

کمند ابراهیم زاده

مدرس ویلن کلاسیک

بیوگرافی

کارشناسی موسیقی
شروع فعالیت هنری:
•نوازندگی ویلن از سال ۱۳۸۶ نزد اساتید دکتر کاوه کشاورز ، ایمان فخر ، و دکتر ستاره بهشتی
•فراگیری سلفژ نزد استاد داوود جعفری و تنگیز شاولوخاشویلی
•سابقه ی تدریس ساز ویولن از سال ۱۳۹۷
سوابق اجرایی:
اجراهای متعدد در سالن های رودکی،وحدت ،سیروس صابر ، تالار حافظ و…
•همکاری با ارکستر جوانان و نوجوانان ایران به رهبری و سرپرستی آرمان نوروزی و شهرام توکلی
•همکاری با ارکستر زهی معلمین چنگ به رهبری و سرپرستی دکتر کاوه کشاورز
•همکاری با ارکستر نوجوانان چنگ به رهبری دکتر کاوه کشاورز
•همکاری با ارکستر زهی هیوا به رهبری و سرپرستی مظفر نبیلی به عنوان نوازنده اول ارکستر(کنسرت مایستر)
•همکاری با ارکستر رسا به عنوان نوازنده اول ارکستر(کنسرت مایستر) به سرپرستی مظفر نبیلی
مستر کلاس ها:
•شرکت در مستر کلاس ویرتئوز ویولن پائولو کیاواچی در شهر برتینورو ایتالیا
•شرکت در وورک شاپ های موسیقی کودک آدمک
•فراگیری دوره های چگونگی آموزش متد سوزوکی نزد دکتر ستاره بهشتی