مریم پورمهدیان

مدرس و نوازنده گیتار

بیوگرافی

فارغ التحصیل نوازندگی از دانشگاه هنر مقطع کارشناسی
دارای کارت تدریس
بیش از ده سال سابقه تدریس
فراگیری گیتار_کلاسیک نزد استاد علیرضا تفقدی، پدرام فلسفی،دکتر مهرداد پاکباز
فراگیری هارمونی وکنترپوان نزد استاد شهرام توکلی
گذراندن دوره مربی گری موسیقی کودک نزد استاد نزهت امیری
فراگیری سلفژ نزد استاد دیبازر، شریف لطفی
عضو خانه موسیقی