مرجان آبشاهی

مدرس گیتار به سبک پاپ و کلاسیک

بیوگرافی

کارشناس نوازندگی از دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا

اساتید گیتار:گلفام خیام ،علیرضا تفقدی، شاهرخ رحیمی و دکتر مهرداد پاکباز

اساتید هارمونی و فرم:مسعود ابراهیمی و دکتر سارا اباذری و دکتر امین هنرمند

اساتید سلفژ:سیاوش روشن،سهراب کاشف،دکتر ستاره ی بهشتی

عضو ارکستر گیتار دانشگاه تهران به رهبری دکتر مهرداد پاکباز از سال ۹۳-۹۷

اجرای چندین رسیتال و دوئت و تریو گیتار در سالن آوینی دانشگاه تهران از سال ۹۳-۹۷

مدرس موسیقی در آموزشگاه ماهور،هفت اقلیم و میلاد نور