محمدرضا سلیمیان

مدرس ساز کوبه ای

بیوگرافی

مدرس سازهای کوبه ای
سابقه ی شرکت در چندین جشنواره فجر
وکنسرت های متعدد در خارج و داخل کشور
از سال ۸۹ سرپرستی گروه هیاهو رو برعهده دارم
همکاری با خواننده هایی چون
مجید خراطها ،فرزاد فرزین،مجتبی کبیری و…
از سال ۸۳ تا اواخر سال ۹۰
نوازنده تیمپانی ارکستر سمفونیک تهران بودم
همکاری با گروه تال فرج علیپور
و فواد پیشوا موسیقی کردی