آموزشگاه موسيقی ماهور
آموزشگاه موسيقی ماهور
فروشگاه موسیقی ماهور
02165519390 شنبه - جمعه 09:00 - 21:00 شهرک اندیشه ،بلوار دنبا مالی ، مجتمع موسيقی ماهور
02165530060 شنبه - پنجشنبه 09:00 - 21:00 اندیشه بلوار دنیا مالی ،بین خیابان 10 و 11 شرقی

سیاوش اسدپور

مدرس ساز نی ، آواز و سلفژ

بیوگرافی

کارشناس نوازندگی ساز ایرانی ( نی )

متولد ۱۳۶۵
آموزش مبانی و اصول موسیقی نزد
پدر گرامی شان استاد اسماعیل اسدپور
وهمچنین فراگیری تکنیکهای نوازندگی و ردیفهای آوازی موسیقی ایرانی
با بهره مندی از اساتید بزرگ و بنام چون:
استاد سعید کرملو
استاد رضا پدیدار
استاد حسن ناهید
استاد محمد موسوی

اجراهای مختلف در داخل و خارج ایران

کسب مقام برتر جشنواره جوان سال ۱۳۹۴
در رشته نوازندگی نی

تدریس در آموزشگاههای تهران ،کرج و اندیشه