سپیده رضابیگ

مدرس ساز کوبه ای تمبک و دف

بیوگرافی

مدرس گرانقدر ماهور

سپیده رضابیک

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی، گواهی نامه مهارت از وزارت ارشاد

ساز تخصصی : سنتور

اساتید: استاد آذر هاشمی، استاد اردوان کامکار، استاد حسین پرنیا، استاد محمد سلیمانیان (دوره ردیف)

سوابق: مدرس دانشگاه، تدریس ساز سنتور به مدت 10 سال در آموزشگاه فرهنگ و هنر کرج