آموزشگاه موسيقی ماهور
آموزشگاه موسيقی ماهور
فروشگاه موسیقی ماهور
02165519390 شنبه - جمعه 09:00 - 21:00 شهرک اندیشه ،بلوار دنبا مالی ، مجتمع موسيقی ماهور
02165530060 شنبه - پنجشنبه 09:00 - 21:00 اندیشه بلوار دنیا مالی ،بین خیابان 10 و 11 شرقی

سارا اخطاری

مدرس موسیقی کودکان

بیوگرافی

نوازنده فلوت ریکوردر
نوازنده ویلن
دارای کارت صلاحیت تدریس
گذراندن کارگاه درک ریتم،طبلک و بازی های ریتمیک
نزد آقای شایان ابولحسنی و خانم مانا جوادی
گذراندن کارگاه بشنو باور کن(پرورش مربی موسیقی کودک)
زیرنظر دنانعمت الهی
نوازنده ویولن از سال ۸۹
زیرنظر اساتیدی چون
محمدرضا قاسمی،غلامرضامعصومی،ابراهیم لطفی