حمید میبدی

مدرس و نوازنده پیانو

بیوگرافی

شروع یادگیری موسیقی از سال ۸۰ با ساز سنتور نزد استاد محسن حسینی همچنین کمانچه خدمت استاد علی اکبر شکارچی
فارغ التحصیل موسیقی از دانشگاه هنر در مقطع کارشناسی با گرایش آهنگسازی و رهبری ارکستر با ساز تخصصی کلارینت و پیانو