حسن مکانیکی

مدرس و نوازنده ساز نی

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۲
بیش از ۲۰سال سابقه تدریس درمراکز خصوصی و دولتی ازجمله تدریس در اداره فرهنگ و ارشاد بیرجند،جهاد دانشگاهی دانشگاه های تهران و هنر،فوق برنامه دانشگاه تهران،
موسیقی را بافراگیری ساز نی نزد استاد حسن کیانی نژاد از۱۵سالگی آعازنمود.
کارشناس ارشدرشته نوازندگی موسیقی ایرانی
درنوازندگی نی و شناخت موسیقی ایرانی از آقای کیانی نژاد و استادان محمد علی حدادیان،محمدعلی کیانی نژاد،محمدرضالطفی،دکترحمیدرضااردلان،نصرا…ناصح پور و و در زمینه ای دیگر موسیقی ازمحضر اساتیدی چون دکتر خسرومولانا،دکتر شاهین فرهت،علیرضامشایخی و…
سوابق و فعالیتها:عضوفعال مرکز موسیقی تجربی دانشکده هنرهای زیبا،همکاری باگروه جوان به سرپرستی محمد علی کیانی نژادبه عنوان حوازنده و مدیرگروه
اجرای کنسرت های متعدددرتهران شهرستان ها و کشورهای آسیایی و اروپایی
داوری جشنواره های جوان
مجری و کارشناس بخش جوان موسیقی فجر
عهده دار مسئولیت اجرایی ارکستر سمفونیک تازه تاسیس رودکی در سال ۹۰