آموزشگاه موسيقی ماهور
آموزشگاه موسيقی ماهور
فروشگاه موسیقی ماهور
02165519390 شنبه - جمعه 09:00 - 21:00 شهرک اندیشه ،بلوار دنبا مالی ، مجتمع موسيقی ماهور
02165530060 شنبه - پنجشنبه 09:00 - 21:00 اندیشه بلوار دنیا مالی ،بین خیابان 10 و 11 شرقی

جواد خسروی راد

مدرس تار و سه تار

بیوگرافی

مدرس تار و سه تار
شروع دوره های آموزشی از سال ۱۳۷۴
اساتید ؛کریم علیشاهی ، حشمت عطایی ،کیوان ساکت ،هوشنگ فراهانی
………
شروع تدریس ساز از سال ۱۳۸۴ در کانونهای فرهنگی و آموزشی و آموزشگاه های موسیقی
و سابقه همکاری با آموزشگاه ماهور از سال۱۳۹۳ تا کنون.