بهنام فرد

مدرس گیتار به سبک پاپ و کلاسیک

بیوگرافی

مدرس باتجربه گیتار کلاسیک-پاپ
متولد سال ۱۳۶۲
کارشناسی موسیقی
نوازندگی ساز جهانی(گیتار)
فراگیری گیتار از سال ۱۳۷۶
نزد استاد فرید رئوفی
تدریس گیتار ازسال ۱۳۸۴
در اموزشگاه های تهران و اندیشه(ماهور)