آموزشگاه موسيقی ماهور
آموزشگاه موسيقی ماهور
فروشگاه موسیقی ماهور
02165519390 شنبه - جمعه 09:00 - 21:00 شهرک اندیشه ،بلوار دنبا مالی ، مجتمع موسيقی ماهور
02165530060 شنبه - پنجشنبه 09:00 - 21:00 اندیشه بلوار دنیا مالی ،بین خیابان 10 و 11 شرقی

بهاره محمدی

مدرس ساز کوبه ای دف بصورت تخصصی و آکادمیک

بیوگرافی

از سال ۹۱ آموزش دیدم
تجربه گروه نوازی و اجرای ارگانی داشتم
از سال ۹۷ تدریس رو شروع کردم
در کنسرت حمید هیراد تجربه ی دف نوازی داشتم
در آموزشگاه آوای برتو آموزشکاه بهمن و آموزشگاه ماهور ساز دف تدریس میکنم