آموزشگاه موسيقی ماهور
آموزشگاه موسيقی ماهور
فروشگاه موسیقی ماهور
02165519390 شنبه - جمعه 09:00 - 21:00 شهرک اندیشه ،بلوار دنبا مالی ، مجتمع موسيقی ماهور
02165530060 شنبه - پنجشنبه 09:00 - 21:00 اندیشه بلوار دنیا مالی ،بین خیابان 10 و 11 شرقی

الهام صلواتی

مدرس پرانرژی تار و سه تار

بیوگرافی

شروع فعالیت از سال ۱۳۸۴
دانش آموخته ی موسیقی ایرانی
از دانشکده ی هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
فارغ التحصیل سال ۱۳۹۳
در محضر اساتید:
استاد داریوش پیرنیاکان
استاد داریوش طلایی
استاد ارشد طهماسبی
استاد حسین تهرانی
دوره های موسیقی مناطق:
استاد دکتر ساسان فاطمی
آکوستیک نزد:استاد دکتر خسرو مولانا
گذراندن دوره های موسیقی کودک نزد خانم سودابه سالم
فعالیت در برخی گروه های موسیقی
شروع تدریس از سال ۱۳۹۳