آموزشگاه موسيقی ماهور
آموزشگاه موسيقی ماهور
فروشگاه موسیقی ماهور
02165519390 شنبه - جمعه 09:00 - 21:00 شهرک اندیشه ،بلوار دنبا مالی ، مجتمع موسيقی ماهور
02165530060 شنبه - پنجشنبه 09:00 - 21:00 اندیشه بلوار دنیا مالی ،بین خیابان 10 و 11 شرقی

پریسا میرزایی

کارشناس نوازندگی ساز جهانی از دانشگاه هنر تهران

بیوگرافی

آشنایی با موسیقی از دهه 70
و پس از آن فراگیری گیتار کلاسیک به عنوان رشته تخصصی
بهره مندی از کلاسهای اساتید: دکترآیوازیان و دکتر پاکباز
شروع به تدریس از اواسط دهه هشتاد