مهرنوش صمیمی

مدرس گیتار به سبک پاپ و کلاسیک

بیوگرافی

آموزش گیتار کلاسیک را به صورت اکادمیک تحت نظر استاد بزرگوار کامران پنبه نیان فرا گرفته و آموزش های تکمیلی را در دوره های مختلف مستر کلاس های استاد ارجمند و آقای فرزاد دانشمند گذرانده است شیوه های تدریس موسیقی کاسیک را نیز با راهنمایی این اساتید فرا گرفته

دوره تکمیلی تئوری موسیقی و سلفژ را در محضر استاد شیرکوهی به پایان رسانده است

فعالیت های هنری : نوازندگی گیتار کلاسیک در گروه های

موسیقی کلاسیک

فعالیتهای آموزشی : سابقه آموزش از سال 1386