مجید راستبد

مدرس حرفه ایی پیانو ، گارمون ، آکاردئون، تئوری موسیقی ،سلفژ هارمونی و آهنگسازی

بیوگرافی

کارشناس موسیقی نوازندگی ساز جهانی (پیانو)

کارشناس ارشد آهنگسازی

مقام اول آهنگسازی در جشنواره ترنم وحدت سازمان صدا و سیما در سال ۱۳۸۶
مقام اول آهنگنسازی در جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما در استانها در سال۱۳۹۶
مولف و مترجم کتاب ” تٸوری مقدماتی موسیقی” از انتشارات نای و نی
عضو شورای عالی موسیقی آذربایجانی صدا وسیمای مرکز تهران در سال ۱۳۸۳
مولف قریب به سیصد اثر موسیقایی با کلام و بی کلام در مرکز موسیقی صدا و سیما