فرشید نجم آبادی

مدرس و نوازنده پیانو

بیوگرافی

جناب فرشید نجم آبادی
کارشناس موسیقی (نوازندگی ساز جهانی)
مدرس باتجربه پیانو و آواز پاپ
با بیش از سی سال سابقه تدریس