سعید رضوان قمی

مدرس ساز کوبه ای تنبک

بیوگرافی

۲۹ سال سابقه تدریس

سوابق اجرایی
دهه فجر 78 اجرا در شهرستان میانه به مدت ۱۰ روز اجرا در فرهنگ سرا شهریار اجرا در تالار وحدت اجرا ساز های کوبه ای به مدت دو روز اجرای زنده برای حسین خواجه امیری (ایرج)