آموزشگاه موسيقی ماهور
آموزشگاه موسيقی ماهور
فروشگاه موسیقی ماهور
02165519390 شنبه - جمعه 09:00 - 21:00 شهرک اندیشه ،بلوار دنبا مالی ، مجتمع موسيقی ماهور
02165530060 شنبه - پنجشنبه 09:00 - 21:00 اندیشه بلوار دنیا مالی ،بین خیابان 10 و 11 شرقی

رامین زارعی

مدرس سازهای کلارینت و ساکسوفون و فلوت

بیوگرافی

شروع نوازندگی از سال ۱۳۸۴
نزد استاد حسین خسروپور
از سال ۱۳۸۸ با ورود به دانشگاه افتخار شاگردی استاد میلیکیان ، برای سازهای کلارینت و ساکسوفون و فلوت
سال ۱۳۹۰ افتخار شاگردی نزد استاد اکبر محمدی از اساتید قدیمی و بنام ارکستر سمفونیک تهران
از سال ۱۳۹۳ افتخار شاگردی استاد محمدحسین پور معین از نوازندگان برجسته کلارینت کشور و ارکستر سمفونیک تهران
کارشناسی ساز جهانی ، نوازندگی تخصصی کلارینت
همکاری با ارکستر سمفونیک پایتخت به رهبری شهرام توکلی و علی اکبر قربانی
همکاری با ارکستر سمفونیک باژ به رهبری استاد حمید میبدی
پانزده سال سابقه همکاری با ارکستر تشریفات ریاست
مقام سوم جشنواره موسیقی نظامی به همراه ارکستر تشریفات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸
مقام دوم تک نوازی کلارینت در جشنواره موسیقی نظامی در سال۱۴۰۰
همچنین کسب مقام دوم موسیقی نظامی به همراه ارکستر تشریفات ریاست جمهوری سال۱۴۰۰