جعفر حدادی

مدرس ساز کوبه ای تمبک و دف

بیوگرافی

مدرس گرانقدر ماهور

جناب جعفر حدادی

متولد نهم دیماه ۱۳۴۹

شروع کلاسهای نوازندگی تمبک و دف
ازسال ۱۳۶۲ نزد استاد محمد اخوان

بهره مندی از اساتیدی چون:
محمد اسماعیلی و زنده یاد داریوش زرگری

یادگیری نوازندگی ساز سنتور
نزد استاد فرامرز پایور

مسئول موسیقی اموزش و پرورش شهریار
از سال ۱۳۷۷ الی سال ۱۳۸۴

نوازندگی در کنسرتهای مختلف
با استاد سوسن اصلانی ( دهلوی )

مسئول گروه نوازی و ارکستر مجلسی
آموزشگاه موسیقی ماهور
از سال 1388 تا ۱۳۹۸