بهاره محمدی

مدرس ساز کوبه ای دف بصورت تخصصی و آکادمیک

بیوگرافی

از سال ۹۱ آموزش دیدم
تجربه گروه نوازی و اجرای ارگانی داشتم
از سال ۹۷ تدریس رو شروع کردم
در کنسرت حمید هیراد تجربه ی دف نوازی داشتم
در آموزشگاه آوای برتو آموزشکاه بهمن و آموزشگاه ماهور ساز دف تدریس میکنم