الهام صلواتی

مدرس پرانرژی تار و سه تار

بیوگرافی

شروع فعالیت از سال ۱۳۸۴
دانش آموخته ی موسیقی ایرانی
از دانشکده ی هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
فارغ التحصیل سال ۱۳۹۳
در محضر اساتید:
استاد داریوش پیرنیاکان
استاد داریوش طلایی
استاد ارشد طهماسبی
استاد حسین تهرانی
دوره های موسیقی مناطق:
استاد دکتر ساسان فاطمی
آکوستیک نزد:استاد دکتر خسرو مولانا
گذراندن دوره های موسیقی کودک نزد خانم سودابه سالم
فعالیت در برخی گروه های موسیقی
شروع تدریس از سال ۱۳۹۳